Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu


Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2
Obszar województwo wielkopolskie powiat koniński
Ważność od godz. 13:00 dnia 04.08.2022 do godz. 20:00 dnia 05.08.2022
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura
minimalna w nocy od 16°C do 19°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Godzina i data wydania godz. 12:11 dnia 03.08.2022


SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 wielkopolskie/koniński od 13:00/04.08 do 20:00/05.08.2022
temp. maks 33 st, temp min 19 st.


Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość