Informacja


Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie przekazuje wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Rychwał informację dotyczącą nowego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środkow związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie.

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.