Gmina i Miasto Rychwał
„Przywitali wiosnę na Hali”


 Nie na wagarach, ale na budowie Hali widowiskowo – sportowej można było dziś przywitać pierwszy dzień wiosny w Rychwale. Zorganizowanie „Dnia otwartego”, którego inicjatorem był Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, pozwoliło po raz pierwszy bliżej zaprezentować obiekt hali mieszkańcom Gminy Rychwał. Chętnych do zwiedzania nie brakowało.
Relacja TV Wielkopolska
Relacja Wirtualny Konin

Więcej...
Pożegnali zimę przywitali wiosnę...

Barwne korowody niosące marzannę przeszły dziś ulicami Rychwała. Przedszkolaki z rychwalskiego "Plastusia" oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rychwale pożegnali w ten sposób zimę i tym samym przywitali wiosnę.

Więcej...
Mieszkańcy Rychwała na targach "Gardenia"

W dniu 1 marca 2014 r. mieszkańcy Gminy Rychwał  po raz kolejny wybrali się na Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu „Gardenia” do Poznania. Wyjazd został zorganizowany wspólnie przez Burmistrza Rychwała  oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Rychwale.

Więcej...
Sesja Rady Miejskiej w Rychwale

W dniu 27 marca 2014 r./czwartek/ o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 21 odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Porządek obrad


"Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej"

„Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej” to nowy projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich w Koninie, przy współpracy z PARP. Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw działających w branży budowlanej na terenie województwa wielkopolskiego.
Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

INFORMACJA


Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, że od marca br. przy ul. Żurawin w Rychwale (przy oczyszczalni ścieków) został otwarty GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (tzw. PSZOK), odpady przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

Więcej...
OGŁOSZENIE

Burmistrz Rychwała ogłasza rokowania na nieruchomość w miejscowości Siąszyce.

Ogłoszenie o rokowaniach - działka Siąszyce


Młodzieżowa Rada Miejska w Rychwale

 W marcu  w Zespole Szkół w Rychwale odbyło się spotkanie uczniów podczas którego przedstawiono założenia działalności  Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rychwale. To kolejna inicjatywa aktywnych młodych mieszkańców naszej Gminy.

Więcej...
Fundusz sołecki po nowemu

Ustawa o funduszu sołeckim


Spotkanie z "Amazonkami"

Profilaktyka raka piersi była tematem spotkania edukacyjnego, mającego na celu podniesienie świadomości i wiedzy na temat raka piersi, które poprowadziły członkinie "Konińskiego Klubu Amazonka". Spotkanie, którego inicjatorką była Pani Irena Jagodzińska Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, odbyło się 13 marca br. w Wiejskim Domu Kultury w Jaroszewicach Rychwalskich.


Więcej...
REKRUTACJA TRWA

Informujemy, że ruszyła rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera przy Zespole Szkół w Rychwale na rok szkolny 2014/2015. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Zespołu Szkół w Rychwale pod adresem: www.zs.rychwal.com.pl

Zasady, kryteria i terminy przyjmowania dzieci

Karta zgłoszeniowa

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego


Realizacja zadań publicznych

W oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zwanej w dalszej części „ustawą” (tryb z pominięciem otwartego konkursu), Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Rychwale, 62-570, ul. Tuliszkowska 3 złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „XI Rychwalskie Impresje Muzyczne – Piknik Orkiestr”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy ofertę zamieszcza się: http://www.bip.rychwal.pl/?a=2738 oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 marca 2014 r.osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale pokój nr 8 lub na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale

Jest w Koninie i Kaliszu będzie i w Rychwale. Około 40 osób, głównie seniorów, zebrało się 10 marca br. w sali OSP w Rychwale na spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rychwale. Podczas zebrania przyjęty został statut i wyłoniono władze stowarzyszenia. Prezesem została Pani Magdalena Leśna.

Więcej...
«StartWstecz12345678910DalejWstecz»

Page 3 of 39