Gmina i Miasto Rychwał
Informacja Burmistrza Rychwała

Burmistrz Rychwała informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od dnia 1 sierpnia 2014 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychwał przeznaczonych do dzierżawy:
- nieruchomość rolna położona w Rychwale nr ewid. 1093 o pow. 1,4001 ha,
- część nieruchomości nr ewid. 319/11 obręb Siąszyce o pow. 25 m2 - zabudowana studnią głębinową.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy i Miasta Rychwał pokój nr 1, tel. 63 24 81 001 wew. 20.
Informacja o podaniu wykazu do publicznej wiadomości została opublikowana w serwisie prasowym Polskiej Giełdy Nieruchomości, na stronie internetowej UGiM Rychwał http://bip.rychwal.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rychwał http://bip.rychwal.pl/?a=2901


Informacja o naborze

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek
Lokalnej Grupy Działania:Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie" informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Solidarni
w Partnerstwie" wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
1)    operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
- termin składania wniosków: od 13 sierpnia 2014 r. do 27 sierpnia 2014 r.
- limit dostępnych środków: 332 094,35 zł.

Szczegółowe informacje


Zwrot podatku akcyzowego w drugim terminie 2014 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego: 1-31 sierpnia.
Do wniosku należy  dołączyć faktury  VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Zwrot jest przyznawany w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą: 1 - 31 października 2014 r.

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu, pokój nr 2 lub poniżej.

WNIOSEK


Informacja dla podmiotów prowadzacych działalność gospodarczą-gospodarowanie odpadami (zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie)

Starostwo Powiatowe w Koninie informuje o zmianach w przepisach ustawy o odpadach mających wpływ na termin obowiązywania decyzji z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Decyzje wydane w oparciu o wcześniej obowiązującą ustawę o odpadach, pomimo iż wydane na okres 10 lat, tracą ważność w dniu 22 stycznia 2015 roku.

Więcej...
Komunikat


RODZINNY RAJD ROWEROWY

W niedzielę 20 lipca br. już po raz trzeci w tym roku miłośnicy rowerowych wycieczek wzięli udział w „Rodzinnym Rajdzie Rowerowym”. W wyprawie uczestniczyli rodzice, dzieci, a także babcie i dziadkowie. Pomimo upalnej pogody, która nie zachęcała do rowerowych wycieczek, uczestnicy przejechali około 25 km trasę. Rodzinny rajd zakończył się wspólną biesiadą w Gospodarstwie Agroturystycznym „Przy Źródełku” w Modlibogowicach.Odgłosy Rychwalskie nr 40 wyd. 2014 r.

Odgłosy Rychwalskie nr 40 wyd. 2014 r.

- KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ CZ. 1

- KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ CZ. 2

- KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ CZ. 3

- KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ CZ. 4


Inwestycje w gminie

20 czerwca 2014 r. zakończyły się prace przy realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika w miejscowości Biała Panieńska”. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.

Więcej...
Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu

W trosce o bezpieczeństwo podczas prac żniwnych Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu w ramach planowych działań prewencyjnych kieruje apel do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych prac żniwnych i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

Szczegółowe informacje:
http://www.wielkopolskastrategiawypadkowa.pl/cutenews//data/doc/apel_zniwa2014.pdf


Kolonie w Lądku Zdroju zakończoneZakończył się już I i II turnus kolonii w Lądku - Zdroju. W terminie od 30 czerwca do 6 lipca  oraz od 7 lipca do 13 lipca br. dzieci i młodzież z terenu gminy Rychwał przebywały na koloniach letnich.  Wyjazd ten był zorganizowany i dofinansowany z budżetu gminy Rychwał.
Więcej...
Zbiórki publiczne po nowemu - zmiana od 18 lipca 2014 r.

ULOTKA INFORMACYJNA

WIĘCEJ INFORMACJI


Apel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom

Kliknij aby zobaczyć APEL PREZESA KRUS


Jarmark Produktu Lokalnego


«StartWstecz12345678910DalejWstecz»

Page 3 of 47