Gmina i Miasto Rychwał
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, że od marca br. przy ul. Żurawin w Rychwale (przy oczyszczalni ścieków) został otwarty GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (tzw. PSZOK), odpady przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

Więcej...
OGŁOSZENIE

Burmistrz Rychwała ogłasza rokowania na nieruchomość w miejscowości Siąszyce.

Ogłoszenie o rokowaniach - działka Siąszyce


Młodzieżowa Rada Miejska w Rychwale

 W marcu  w Zespole Szkół w Rychwale odbyło się spotkanie uczniów podczas którego przedstawiono założenia działalności  Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rychwale. To kolejna inicjatywa aktywnych młodych mieszkańców naszej Gminy.

Więcej...
Fundusz sołecki po nowemu

Ustawa o funduszu sołeckim


Spotkanie z "Amazonkami"

Profilaktyka raka piersi była tematem spotkania edukacyjnego, mającego na celu podniesienie świadomości i wiedzy na temat raka piersi, które poprowadziły członkinie "Konińskiego Klubu Amazonka". Spotkanie, którego inicjatorką była Pani Irena Jagodzińska Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, odbyło się 13 marca br. w Wiejskim Domu Kultury w Jaroszewicach Rychwalskich.


Więcej...
REKRUTACJA TRWA

Informujemy, że ruszyła rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera przy Zespole Szkół w Rychwale na rok szkolny 2014/2015. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Zespołu Szkół w Rychwale pod adresem: www.zs.rychwal.com.pl

Zasady, kryteria i terminy przyjmowania dzieci

Karta zgłoszeniowa

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego


Realizacja zadań publicznych

W oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zwanej w dalszej części „ustawą” (tryb z pominięciem otwartego konkursu), Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Rychwale, 62-570, ul. Tuliszkowska 3 złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „XI Rychwalskie Impresje Muzyczne – Piknik Orkiestr”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy ofertę zamieszcza się: http://www.bip.rychwal.pl/?a=2738 oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 marca 2014 r.osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale pokój nr 8 lub na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale

Jest w Koninie i Kaliszu będzie i w Rychwale. Około 40 osób, głównie seniorów, zebrało się 10 marca br. w sali OSP w Rychwale na spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rychwale. Podczas zebrania przyjęty został statut i wyłoniono władze stowarzyszenia. Prezesem została Pani Magdalena Leśna.

Więcej...
"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

W dniu 10 marca br. w sali OSP w Rychwale odbyły się eliminacje gminne XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom", zorganizowane przez ZOSP RP Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w Rychwale. Wzięło w nich udział 13 uczniów z terenu Gminy Rychwał.
Najlepszymi okazali się:
I miejsce Mateusz Cholewicki- Zespół Szkół w Rychwale
II miejsce Martyna Małolepsza – Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich
III miejsce Rafał Andrzejewski - Zespół Szkół w Rychwale
IV miejsce Klaudia Jóźwiak - Zespół Szkół w Rychwale
V miejsce Patryk Bujakowski – Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych

Więcej...
Zagłosuj !!!

 


Gminny Dzień Kobiet w Grochowach


Nieco wcześniej, bo we wtorek 4 marca, Panie z terenu Gminy Rychwał na zaproszenie Burmistrza Rychwała oraz mieszkańców sołectwa Grochowy świętowały Gminny Dzień Kobiet. Wspólnie obchodzone święto wszystkich Pań z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Relacja TV Wielkopolska

Relacja Wirtualny Konin

Więcej...
DOTACJE

50 000 zł dotacji dla firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej...
4 miejsce w Polsce - Szkoła Postawowa w Kucharach Kościelnych

 

Pomysł na promocję zdrowego stylu życia znalazła Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych. Placówka z inicjatywy dyrektora szkoły Pani Teresy Krüger – Wasilewskiej przyłączyła się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ogłosiło ten rok szkolny - "Rokiem Szkoły w Ruchu".

Więcej...
«StartWstecz12345678910DalejWstecz»

Page 3 of 39