Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1stycznia 2019 r. wynosi:
•  12,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
• 20,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja 2017 r. wynosi:
•  9,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
• 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2016 r. wynosi:
• 8,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
• 15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.