Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2016 r. wynosi:
• 8,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
• 15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Stawki za usługi:
wywóz nieczystości płynnych /1m3/ - 11,27 złotychcena 1m3 wody – 2,38 złotychopłata za ścieki odprowadzone do kanalizacji /1m3/ - 3,64 złotych