Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1września 2020 r. wynosi:

• 16,50 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

• 33,00 zł od osoby miesięcznie za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne przysługuje zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł za mieszkańca na miesiąc.

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1stycznia 2019 r. wynosi:
•  12,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
• 20,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja 2017 r. wynosi:
•  9,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
• 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2016 r. wynosi:
• 8,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
• 15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.