INFORMACJA

Przypominamy, że 28 lutego br. upływa termin uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłat (8,50 zł od osoby w przypadku odpadów segregowanych i 15,00 zł od osoby w przypadku odpadów niesegregowanych) i nr kont nie uległy zmianie.

Prosimy o terminowe wpłaty

INFORMACJA
Informacja dla mieszkańców zamieszkujących w miejscowości Grabowa oraz w Rychwale ulice: Chabrowa, Grabowska, Grodziecka, Józefów, Kaliska, Łąkowa, Makowa, Milewo, Nowa, Polna, Sokołów, Tuliszkowska i Złotkowska.
Informujemy, że w harmonogramie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych dla Trasy numer 1 (obejmującej wyżej wymienione ulice miasta Rychwał oraz miejscowość Grabowa) nastąpiła pomyłka w terminie odbioru odpadów zmieszanych w maju – jest wskazany dzień 25 maj 2015 roku, a powinien być 18 maj 2015 roku.
Zatem daty odbioru odpadów zmieszanych w maju dla wyżej wymienionej trasy to: 4 i 18 maj 2015 roku.
Prosimy mieszkańców zamieszkujących w miejscowości Grabowa oraz w Rychwale ulice: Chabrowa, Grabowska, Grodziecka, Józefów, Kaliska, Łąkowa, Makowa, Milewo, Nowa, Polna, Sokołów, Tuliszkowska i Złotkowska o wystawienie pojemnika z odpadami komunalnymi zmieszanymi 18 maja 2015 roku.
Pozostałe terminy odbiorów odpadów komunalnych zmieszanych i odbieranych selektywnie nie ulegają zmianie! O zmianie terminu odbioru odpadów mieszkańcy wskazanych ulic Rychwała i miejscowości Grabowa zostaną poinformowani pisemnie 13 maja 2015 roku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.