Wiadomości

Burmistrz Rychwała ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju kultury fizycznej i sportu w gminie Rychwał.

Pierwszą ważną uroczystość przedszkolną w swoim w życiu przeżyły przedszkolaki z grupy "Misiaki" Przedszkola Samorządowego Plastuś w Rychwale.