Wiadomości

Z przyjemnością informujemy, że za zgodą Ministra Cyfryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta Rychwał został otwarty punkt potwierdzania profili zaufanych.

Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał informuje, że Gmina Rychwał zamierza przystąpić do programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 000,00 zł, pożyczki do poziomu 100% kosztów kwalifikowanychdla rolników na instalacje fotowoltaiczne od 50 kW do 1 MW z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.