Wiadomości

e pit

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 26 kwietnia 2019 r. o możliwości dokonania przez pełnomocników komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2017 r. do godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale:

Informacja na stronach BIP Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale: http://bip.rychwal.pl/?a=4520