Wiadomości

Transmisję z obrad II Sesji Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 14 grudnia 2018 r. jest dostepna do obejrzenia od adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=m12GHfH1LBs

 

Zadbaj o bezpieczeństwo

Umowa RPWP.03.01.01-30-0129/17-00
Projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3: Energia
Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii