Wiadomości

Zgodnie z założeniami art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, poniżej w formacie pdf zamieszczony został - Raport o stanie gminy Rychwał za rok 2019.

8 czerwca to ostatni dzień przyjmowania wniosków o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu. Kończą się, bowiem środki zabezpieczone w budżecie powiatu na tegoroczną realizację „Programu usuwania azbestu”.