Wiadomości

8 czerwca to ostatni dzień przyjmowania wniosków o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu. Kończą się, bowiem środki zabezpieczone w budżecie powiatu na tegoroczną realizację „Programu usuwania azbestu”.

Starsza osoba z terenu gminy Rychwał posiada psa (widok na zdjęciu), niestety jej stan zdrowia nie pozwala na dalsza opiekę nad zwierzęciem.