Wiadomości

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił nabór ciągły wniosków

do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych dla których Gmina Rychwał jest organem prowadzącym

Rynek na Placu Wolności jest wizytówką miasta Rychwał.