Informujemy, że rozpoczęliśmy akcję przekazywania maseczek medycznych dla wszystkich mieszkańców gminy Rychwał. Maseczki otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego. Zapraszamy mieszkańców Rychwała do odbioru w godzinach otwarcia w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychwale (wystarczy zgłoszenie się jednej osoby z gospodarstwa domowego). Pozostałych mieszkańców zachęcamy do kontaktu z Sołtysami, którzy zaangażowali się w dostarczanie maseczek na terenach sołectw.

1