W dniu 3 lutego 2022 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XXXIX  Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

 

ZAWIADOMIENIE 

        Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)

zwołuję

XXXIX   Sesję Rady Miejskiej w Rychwale.

        Sesja odbędzie się w dniu 3 luty 2022 roku /czwartek/ o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.

PORZĄDEK  OBRAD

XXXIX Sesji  Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 3 lutego 2022 roku.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na XXXVIII sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2022-2032.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rychwał.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu „Plan wdrażania Centrum Usług Społecznych w Gminie Rychwał”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych”.
 13. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 13.00 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live