ZŁÓŻ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY

 

Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy dołączyć jako załącznik. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania wniosku. Po wprowadzeniu wniosku można pobrać potwierdzenie złożenia (dokument pdf).

 

  • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać listownie lub złożyć osobiście w Centrum Usług Społecznych w Rychwale – ul. Sportowa 11, 62-570 Rychwał.

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

oraz w siedzibie CUS.