Informacja Starostwa Powiatowego w Koninie dot. azbestu

Starostwo Powiatowe w Koninie informuje:
„Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” iż dzień 21 stycznia 2022 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o dofinansowanie ww. zadania w roku 2022.
Wnioski złożone do Starostwa po 21 stycznia 2022 r. nie będą rozpatrywane.”