ZŁÓŻ DEKLARACJĘ o źródłach ogrzewania budynków

 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji!! Po wprowadzeniu deklaracji można pobrać potwierdzenie jej złożenia (dokument pdf).
  • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać listownie lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale.

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

   www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow   oraz w siedzibie Urzędu.

ceebinfo