Zapraszamy do udziału w "Rychwalskim Konkursie Wielkanocnym" w ramach akcji #zostań w domu.

rychwalski konkurs wielkanocny1

Regulamin konkursu (w pliku pdf - kliknij tutaj):

Regulamin Konkursu pn.
 „Rychwalski Konkurs Wielkanocny”
w ramach akcji „ZOSTAŃ W DOMU”

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu pn. „Rychwalski Konkurs Wielkanocny” jest Gmina Rychwał
z siedzibą - Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał.

 1. CELE KONKURSU

Konkurs ma na celu:

1 . Kultywowanie i propagowanie wiedzy o kulinarnych tradycjach świątecznych.

 1. Stworzenie możliwości prezentacji umiejętności kulinarnych.
 2. Wypełnienie wolnego czasu.
 3. Wspieranie akcji „#ZOSTAŃ W DOMU”.

III. PRZEDMIOT KONKURSU

 

Zadaniem konkursowym jest upieczenie lub przygotowanie słodkiego wypieku, który tradycyjnie jest podawany podczas Świąt Wielkanocnych. Upieczone, przygotowane
i udekorowanie ciasto należy sfotografować wraz ze swoim wizerunkiem, a wykonane zdjęcie wstawić w komentarzu pod postem o konkursie na profilu Facebook Gminy Rychwał.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Rychwał.
 2. Warunkiem jest wstawienie zdjęcia ze słodkim wypiekiem wielkanocnym w komentarzu    pod postem o konkursie na profilu Facebook Gminy Rychwał.
 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden wypiek.
 2. Trzy dni po zakończeniu konkursu zostanie opublikowany post na Facebooku Gminy Rychwał z informacją  gdzie i kiedy można będzie odebrać nagrodę.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
 1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 30 marca 2021 r. i trwa do 3 kwietnia 2021 r.

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Po zakończeniu konkursu każdy uczestnik, który opublikuje w komentarzu pod postem
  o konkursie swoje zdjęcie ze słodkim wypiekiem wielkanocnym otrzyma słodki upominek.
 2. Nagrody zostaną przekazane uczestnikom konkursu z zachowaniem reżimu sanitarnego.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Udostępnienie zdjęcia jest równoważne z akceptacją tego regulaminu oraz zapisów poniżej.
 • Na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (w zakresie: imię i nazwisko,) przez Gminę Rychwał w celach konkursu.
  Na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu Gminę Rychwał praw zgłoszonych do konkursu zdjęć ciast czy wypieków. Niniejsze zezwolenie upoważnia do nieodpłatnego korzystania z    praw    autorskich do prac konkursowych     na        następujących polach eksploatacji:  wykorzystania fotografii  ciasta na stronie internetowej Gminy Rychwał, profilu Facebook Gminy Rychwał oraz Odgłosach Rychwalskich.
 1. Dodatkowe informacje  na  temat  konkursu  zostaną  udzielane  pod  numerem  telefonu:

63 2481 001 wew. 19.

 1. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

VIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 1. Administratorem danych Pani/Pana w zakresie organizacji konkursu jest Gmina Rychwał z siedzibą Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, nr tel. 63 2481 001, email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody art.6 ust. 1 lit. a) RODO, obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i realizacji zadań w interesie publicznym art. 6 1 lit. e) RODO, w celu:
 • organizacji konkursu pn. „”Rychwalski Konkurs Wielkanocny” w ramach akcji zostań w domu
 • wręczenia nagród,
 • działań informacyjno – promocyjnych,
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 1. Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 1. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji swoich praw każdy uczestnik lub jego przedstawiciel może kontaktować się z administratorem danych.

 1. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości uczestniczenia w konkursie.
 1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane przez administratora.