Samorząd Rychwała wspiera organizacje pozarządowe. Rozstrzygnięto Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Rychwał pn.: „Rozwój kultury fizycznej i sportu w gminie Rychwał w roku 2021”. Samorząd na ten cel przeznaczył środki w wysokości 90 000.00 zł. Środki trafią do klubów sportowych, które tak jak dotychczas w poprzednich latach wspierały rozwój kultury fizycznej i upowszechniały sport wśród mieszkańców z terenu gminy Rychwał. Dzięki wsparciu kluby sportowe będą mogły podejmować szereg zadań obejmujących zarówno szkolenie sportowe, jaki organizację wydarzeń sportowych i rekreacyjnych. Mamy nadzieję, że
w tym roku pandemia nie pokrzyżuje planów i uda się zrealizować wszystkie zaplanowane działania.

brązowy restauracja kolaż zdjęć jedzenie facebook post