Nabór na rachmistrzów spisowych przedłużony do 16 lutego br.

Nabór na rachmistrzów spisowych we wszystkich gminach został przedłużony do 16 lutego.

Wszystkie informacje dotyczące zasad rekrutacji na rachmistrzów spisowych znajdują się pod adresem: spis.gov.pl/do-9-lutego-br-urzedy-gmin-prowadza-nabor-na-rachmistrzow-spisowych/

 

Dnia 1 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

 

Pan Stefan Dziamara – Gminny Komisarz Spisowy w Rychwale ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 r. do 16 lutego 2021 r.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
a. mieć ukończone 18 lat,
b. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
c. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
e. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ogłoszenie o naborze kandydatów - plik w formacie .pdf

Formularz zgłoszenia kandydata - plik w formacie .pdf

Formularz zgłoszenia kandydata - plik w formacie .doc

Informacja dla kandydatów - RODO - plik w formacie .doc

Informacja dla kandydatów - RODO - plik w formacie .pdf

Dodatkowe na informacje dostępne na stronie www GUS: https://spis.gov.pl/o-spisie/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021

do wpisu rozmiar