30 grudnia Rada Miejska w Rychwale przyjęła jednogłośnie budżet na 2021 rok. Na ostatniej prostej do budżetu weszło wiele bardzo ważnych zadań dla mieszkańców, które zaspokajają potrzeby zgłaszane w obszarach: edukacja, zieleń, kultura fizyczna, drogi czy chodniki.
Choć pandemia i spowodowany nią kryzys wpłynął na sytuację finansową gminy, Samorząd Rychwała nie zamierza rezygnować z realizacji inwestycji. Wręcz przeciwnie, uważa je za kluczowe dla podnoszenia jakości życia mieszkańców, a w obecnej chwili również za niezbędne dla ożywienia lokalnej gospodarki. Każdy budżet jest kompromisem pomiędzy tym, co chcielibyśmy, a tym, co możemy zrobić. Tegoroczny jest jednak wyjątkowo trudny. Stoją przed nami wielkie wyzwania, ale i wielka szansa na wykorzystanie dofinansowań. Czasami różnimy się w poglądach, ale mam nadzieję, że dobro gminy Rychwał będzie dziś dla nas najważniejsze - mówił podczas sesji burmistrz Stefan Dziamara. Z wielką nadzieją wkraczamy w nowy 2021 rok i wierzymy, że plany oraz zamierzenia zostaną zrealizowane.