W dniu 24 września 2020 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

ZAPROSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuję XXIII Sesję Rady Miejskiej w Rychwale.

Sesja odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo — sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.


PORZĄDEK OBRAD
XXIII Sesji Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 24 września 2020 roku.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale z dziaIalności międzysesyjnej.
5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na XXII sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia ,,Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu.
10. Podęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rychwał.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały m XVII/113/16 Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rychwał”.
12. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad (plik w formacie pdf)

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 13.00 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live