W rychwalskim przedszkolu 1 czerwca br. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Rychwał a Firmą THETA Sp. z o.o. z Sierosławia, na rozbudowę Przedszkola „Plastuś” w Rychwale. Realizacja projektu ma na celu polepszenie warunków edukacji przedszkolnej, ale również dbałość o gminne finanse, gdyż modernizacja obiektu nie będzie finansowana z budżetu gminy Rychwał. Zakres działań obejmował będzie rozbudowę budynku o dodatkowe sale, modernizację kuchni i węzła sanitarnego oraz wzbogacenie oferty wychowania przedszkolnego uwzględniającego nie tylko podstawy programowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców, nauczycieli oraz pracowników przedszkola podjęto działania, by poprawić warunki pracy i wychowania najmłodszego pokolenia. Dzieci będą miały możliwość spędzenia okresu przedszkolnego w jednym budynku, co ma duże znaczenie dla ich rozwoju. Placówka prowadzona przez inny podmiot zapewni jak najlepsze warunki edukacji przedszkolnej dla wychowanków w wieku od 2,5 do 5 lat. Nadal będzie to przedszkole publiczne i w dalszym ciągu będą obowiązywały takie same zasady pobytu w placówce jak do tej pory, czyli 5 godzin bezpłatnie, a kolejna godzina za 1 zł. Planowane jest także wydłużenie czasu pracy przedszkola. Przygotowanie do rozpoczęcia prac budowlanych trwa i niebawem będziemy mogli zobaczyć już pierwsze efekty.