Oddziały przedszkolne w naszej gminie oczekują swoich wychowanków. Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, oddziały przedszkolne w placówkach oświatowych gminy Rychwał są gotowe na przyjęcie dzieci. Rodzice w każdej chwili mogą złożyć deklarację o powrocie dziecka do placówki. O fakcie tym należy poinformować dyrektora szkoły/przedszkola. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych.