Informacja Kasy Roliniczego Ubezpieczenia Społecznego w KoninieSerdecznie zapraszamy rolników i mieszkańców wsi powiatu konińskiego, kolskiego i tureckiego na spotkanie pt. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”.

Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2020 roku o godz. 10.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach,Biskupice 59, 62-580 Grodziec.

„Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” to cykl spotkań informacyjnych dla rolników i mieszkańców wsi, który organizowany jest już po raz czwarty na terenie województwa wielkopolskiego pod patronem Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka.

W ramach tegorocznej edycji przeprowadzona zostanie prezentacja aktualnych tematów w rolnictwie:
• Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020 na rok 2020. Wsparcie dla hodowców krów i świń.
• Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2020 roku.
• Zmiany w obszarze świadczeń. Prewencja i rehabilitacja rolników w KRUS.
• Innowacje w doradztwie rolniczym.
• Afrykański pomór świń i grypa ptaków – realne zagrożenia dla rolnictwa Wielkopolski.
• Chroniąc rośliny, chronisz życie – rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.
• Zagrożenia pożarowe w gospodarstwach rolnych. Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwach rolnych i podczas prac polowych.
• Na styku lasu i pola – wybrane problemy rolników i leśników.
• Sytuacja dzika w Wielkopolsce.
• Badania gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego oraz stan kwasowości gleb w województwie wielkopolskim.

Wspólnie z Wielkopolskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spotkania organizuje, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa , Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza , Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego oraz przedsiębiorstwo Elewarr.
Dla uczestników spotkania organizatorzy przygotują punkty informacyjne, gdzie na zainteresowanych, czekać będą eksperci z poszczególnych instytucji.


Opracowała:
Ewa Jakubowska
Kierownik Samodzielnego Referatu
ds. Prewencji, Rehabilitacji
i Orzecznictwa lekarskiego