11 lutego 2020 r., odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom". Organizatorem Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej był Zarząd Gminny OSP w Rychwale przy współpracy Samorządu Rychwała. Uczestnicy podzieleni na dwie grupy wiekowe, musieli wykazać się obszerną wiedzą pożarniczą, rozwiązując test pisemny, na podstawie którego byli oceniani. Spośród wszystkich uczestników najlepsi byli: W kategorii klasy I – VI zwyciężyli:
I miejsce – Jakub Gruszczyński
II miejsce – Wojciech Wojtczak
III miejsce – Przemysław Kieliszek
W kategorii klasy VI – VIII zwyciężyli:
I miejsce – Kinga Janicka
II miejsce – Wiktoria Andrzejewska
III miejsce – Łukasz Wojciechowski
W dalszych eliminacjach na szczeblu powiatowym Gminę Rychwał reprezentować będą: Kinga Janicka i Jakub Gruszczyński. Dziękujemy nauczycielom i opiekunom za poświęcony czas i trud przygotowania uczniów. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszyc
h sukcesów

Konkurs wiedzy pożarniczej 20_5