Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza:

X Jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci
„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału.

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego; popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3
w dowolnej technice ,na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.
Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim .Etap wojewódzki może być poprzedzony eliminacjami niższego szczebla.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:
I grupa- klasy 0- III szkoły podstawowej
II grupa - klasy IV-VIII szkoły podstawowej

We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu.

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu zostaną nagrodzeni. Laureaci etapu centralnego otrzymają m.in. sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także upominki od współorganizatorów i patronów konkursu


Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji konkursu prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie.

Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji.

Regulamin konkursu dostępny jest: w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl.
krus1Opracował

Ewa Jakubowska
Kierownik Samodzielnego
Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji
I Orzecznictw a Lekarskiego

Informacja w formacie pdf