Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

03.02.2020 r. do 02.03.2020 r

Do wniosku należy  dołączyć faktury  VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1sierpnia 2019 r. do  31 stycznia 2020 r.

Zwrot jest przyznawany w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

W przypadku hodowców bydła, dodatkowo:

30,00 zł * liczba DJP bydła (potwierdzona na zaświadczeniu z ARiMR o posiadanych dużych jednostkach przeliczeniowych na 31.12.2019 r. Zaświadczenie przedkłada się tylko do pierwszego wniosku składanego w danym roku kalendarzowym)

Pieniądze wypłacane będą do 30 kwietnia 2020 r.

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub na stronie internetowej.

WNIOSEK ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU

KLAUZULA RODO