13 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie. I chociaż otwarty właśnie ośrodek funkcjonuje już od 16 grudnia 2019 r. uroczystość przewidziano w nowym roku. Środowiskowy Dom Samopomocy dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi świadczy szeroki program. Uczestnicy mogą rozwijać swoje zainteresowania, integrują się z innymi podopiecznymi oraz wspólne spędzają czas wolny.
Zebranych gości oficjalnie powitała Kierownik ŚDS Pani Kinga Krysiak. W tym ważnym dla nas dniu mieliśmy zaszczyt gościć: Pana Leszka Galembę Posła na Sejm RP, Pana Tadeusza Tomaszewskiego Posła na Sejm RP, Pana Krzysztofa Ostrowskiego Posła na Sejm VIII kadencji, Pana Alfreda Budnera Posła na Sejm IV i V kadencji reprezentującego Panią Margaretę Budner Senator RP, Pana Łukasza Mikołajczyka Wojewodę Wielkopolskiego, Pana Łukasza Krysztofiaka Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Pana Pawła Szczepankiewicza Przewodniczącego Konwentu Wójtów i Burmistrzów Aglomeracji Konińskiej wraz z władzami sąsiednich gmin, Panią Elżbietę Sroczyńską Dyrektor PCPR w Koninie, Panią Renatę Szczepaniak Dyrektor SOSW w Rychwale, Radnych Rady Miejskiej w Rychwale wraz z Przewodniczącym Panem Romanem Drewniackim, wykonawców uczestniczących w budowie i wyposażaniu obiektu oraz zaproszonych gości, uczestników i ich rodziny.
Środowiskowy Dom Samopomocy został poświęcony przez księdza Stanisława Maniosa Proboszcza Parafii w Grabienicach. Następnie burmistrz przekazał wyrazy wdzięczności za okazaną pomoc i zaangażowanie w realizacji powstania oraz uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy na ręce Pana Łukasza Mikołajczyka Wojewody Wielkopolskiego oraz Pana Łukasza Krysztofiaka Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu. W dalszej części uroczystości głos zabrali przybyli goście gratulując Samorządowi Rychwała utworzenia tak ważnej instytucji oraz życzyli powodzenia w jej prowadzeniu, ponieważ mimo, że jest to zadanie trudne, ale bardzo ważne dla uczestników, którzy przez wiele lat czekali na swoje miejsce, na swój Dom. Uroczystość pięknymi występami artystycznymi uświetnili uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale oraz ze Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i obecność w tak ważnym dla całej społeczności lokalnej gminy Rychwał dniu.

Śds artykuł_4