Starostwo Powiatowe w Koninie informuje, że w 2020 r. po raz czternasty, zamierza kontynuować proces eliminacji szkodliwych materiałów azbestowych z terenu powiatu Konińskiego w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja"


Wniosek wraz z oświadczeniem (druki dostępne w Starostwie i w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale) muszą zostać podpisane przez właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości. Będą one realizowane według kolejności wpływu do Starostwa Powiatowego w Koninie.
W Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale informacji na powyższy temat udziela Biuro Obsługi Interesanta lub p. Klaudia Gordziewicz – pokój numer 3, telefon 63 2481001 wewnętrzny 22.
Informacji można zasięgnąć także bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – podinspektor ds. ochronny środowiska Agnieszka Rączka, tel. 63 24 03 239.

Informacja Starostwa Powiatowego

Oświadczenie

Wniosek