6 listopada br. w Poznaniu podsumowano XX edycję Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Gala podczas której zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu, została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Konkurs miał na celu m.in. pobudzenie, wyszukiwanie i promowanie inicjatyw lokalnych w zakresie proekologicznej i prokulturowej strategii rozwoju obszarów wiejskich. Z Gminy Rychwał nagrodami finansowymi wyróżniono trzy projekty. Pierwszy z nich "U źródeł znamienitego rodu Kossaków - promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siąszyce" był realizowany przez Samorząd Rychwała.
Nagrodzono także działania realizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku - projekt "Wolność kocham i rozumiem UTW w Rychwale świętuje 100 - lecie Niepodległości Polski" oraz Szkołę Podstawową w Jaroszewicach Grodzieckich - projekt "Nabywanie wysokiej świadomości ekologicznej uczniów w/w szkoły poprzez działania proekologiczne". Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, jednocześnie dziękujemy za podejmowane inicjatywy, wkład pracy i zaangażowanie w życie społeczne naszej małej Ojczyzny.

XX Gala_1