W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale odbyły się konsultacje „Rocznego programu współpracy gminy Rychwał z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. Program współpracy jest podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy samorządem a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń, kół i związków, placówek oświatowych oraz ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszej gminy, którzy pozytywnie zaopiniowali przedstawiony im projekt. Po zakończonych konsultacjach dokument zostanie przekazany pod obrady Rady Miejskiej w Rychwale. Po jego akceptacji przez organ stanowiący, wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Przejdź do galerii>>