23 października Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale zainaugurował kolejny rok akademicki. Przy tej okazji świętował również Jubileusz 5-lecia swojej działalności. Nie zabrakło podziękowań, kwiatów oraz wielu słów uznania.

W wydarzeniu, które odbyło się w Sali OSP w Rychwale, udział wzięli zaproszeni goście oraz przyjaciele i słuchacze rychwalskiego Uniwersytetu. Wykład inauguracyjny pt. Hiszpańskie Impresje. Hiszpania w rytmie Flamenco wygłosiła Pani dr. Kazimiera Król z PWSZ w Koninie. Nie zabrakło części artystycznej w wykonaniu Chóru UTW oraz wystąpień zaproszonych gości. Gratulacje i życzenia w imieniu samorządu Rychwała złożył burmistrz Stefana Dziamara.
Jubileusz był doskonałą okazja do nadania Odznak. Honorowych „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał”. Tym razem tytuł otrzymała Pani Magdalena Leśna za wkład i serce w dotychczasowy rozwój wiedzy, oświaty i kultury oraz zaangażowanie w integrację lokalnej społeczności, a także wspieranie przedsięwzięć na rzecz Gminy Rychwał.
Wyróżnienia za zaangażowanie w działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rychwale oraz w inicjatywy podejmowane na rzecz edukacji, aktywizacji i integracji Seniorów, z rąk Burmistrza otrzymały też Panie: Jadwiga Micyk, Anna Goza, Halina Juźwiak oraz Zofia Brzęcka. W imieniu Zarządu UTW Prezes Magdalena Leśna podziękowała również osobom i instytucjom wspierającym i współpracującym z uniwersytetem.
Jeszcze raz gratulujemy pięknego Jubileuszu, dziękujemy za aktywne uczestnictwo w życiu naszej gminy i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych.

utw

Przejdź do galerii>>