W związku z nowelizacją ustawy o nieodpłatnym poradnictwie prawnym, poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej informacja z aktualną listą jednostek świadczących specjalistyczne nieodpłatne poradnictwo w Powiecie Konińskim.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Konińskim