Gmina Rychwał zakupiła 100 sztuk sadzonek drzew miododajnych gatunku lipa drobnolistna oraz wiśnia piłkowana kolumnowa. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, które wyniosło aż 90% łącznej wartości kosztów.
Drzewa zostały nasadzone w miejscowości Grabowa oraz przy ul. Gimnazjalnej w Rychwale. Celem całego przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wymieraniu pszczół. Nasadzenia drzew zdecydowanie poprawią strukturę gleb i ich jakość, a także przyczynią się do łagodzenia negatywnych zjawisk związanych z prowadzeniem intensywnej gospodarki rolnej, poprawiając warunki mikroklimatyczne. Zachowanie bioróżnorodności poprzez nasadzenia drzew miododajnych zapewni pozyskanie nektaru owadom zapylającym, zdecydowanie poprawiając ekosystem lokalny.

Drzewa - Ola_3