I N F O R M A C J A

Informuję, że na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Koninie,

zamieszczane zostały „zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej: 301007_5 RYCHWAŁ obszar wiejski”. Zawiadomienia dostępne są pod linkiem:
http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4.html?pid=15898
Prace geodezyjne są prowadzone na zlecenie Starosty Konińskiego, przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne z siedzibą w Gdańsku. Ze zgromadzonym materiałem, strony objęte czynnościami ustalenia przebiegu granic, będą mogły zapoznać się w dniach od 28.10.2019 roku do 30.10.2019 roku, na Hali Widowiskowo – Sportowej w Rychwale ul. Sportowa 34.
Osoby będące właścicielami – użytkownikami, działek objętych czynnością ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (jeżeli ich dane adresowe są ujawnione w bazie ewidencji gruntów prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Geodezji i Kartografii w Koninie), powinny otrzymać stosowne zawiadomienia od wykonawcy prac geodezyjnych.
Nie wszystkie działki położone na terenie gminy Rychwał, objęte zostały czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Grunty położone na obszarze miasta Rychwała, nie są objęte bieżącymi czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
W interesie osób, których grunty zostały objęte ustaleniem przebiegu działek ewidencyjnych jest udział w organizowanych spotkaniach, brak udziału w spotkaniach, nie będzie przeszkodą w prowadzeniu prac geodezyjnych.

  Burmistrz
    Gminy i Miasta Rychwał
       /-/ Stefan Dziamara