Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Koninie informuje, że nabór wniosków suszowych będzie w okresie od 03 do 31 października 2019 r. W okresie 0d 3 do 12 paździenika Biuro Powiatowe ARiMR w Koninie będzie czynne od poniedziałku do piątku od 6.00 do 18.00 w soboty od 7.30 do 14.00.

Informacje w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych klęska suszy można uzyskać na stronie ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/3-pazdziernika-ma-ruszyc-pomoc-suszowa.html