Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór konkursowy wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Mój Prąd”.


Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski.
Wnioski należy składać w NFOŚiGW w terminie od 30.08.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Więcej informacji: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/nabor-2019/