Kilkuletnie starania Burmistrza Rychwała Stefana Dziamary o pozyskanie środków na adaptację budynku po dawnej Szkole Podstawowej w Rozalinie i utworzenie w nim Środowiskowego Domu Samopomocy zostały uwieńczone sukcesem. 12 lipca br. Burmistrz Rychwała podpisał umowę o udzielenie dotacji na sfinansowanie zadania związanego z uruchomieniem ŚDS-u w Rozalinie. Dotację w wysokości 1 435 499 zł pozyskano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kwota ta przeznaczona zostanie na adaptację i wyposażenie budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół. W kolejnych latach Wielkopolski Urząd Wojewódzki będzie przekazywał środki na funkcjonowanie ŚDS-u. Dzięki dotacji możliwe było podpisanie umowy z wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmą P.U.H. NAWROT Spółka z o. o. na wykonanie zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Rozalinie na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz dobudowa szybu windowego i zmiana części dachu. Jeszcze w tym roku uruchomiony zostanie ŚDS dla 30 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rychwał oraz gmin ościennych. W Rychwale funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, gdzie młodzież oraz dzieci uczą się nie tylko przedmiotów szkolnych ale również radzenia sobie w codziennym życiu. Po opuszczeniu tej placówki absolwenci często nie znajdują dalszej możliwości rozwijania się, przez co zmuszeni są do pozostania w domach. Dom Samopomocy da im szansę na poprawę ich sytuacji oraz na to, aby zdobyte wcześniej umiejętności nie zostały utracone.

Dom w Rozalinie_3