Urząd Marszałkowski w Poznaniu organizuje IV edycję konkursu pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska”. Tegoroczne hasło konkursu to „Nasz wpływ na zmiany klimatyczne”. Inicjatywa kierowana jest do dzieci i młodzieży i ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. Prace można składać do 29 marca 2019 roku.

Informacja o konkursie

Konkurs Nasz wpływ_1