Zaproszeni przez Burmistrza Rychwała Stefana Dziamarę oraz Przewodnicząego Rady Miejskiej w Rychwale Romana Drewniackiego Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządu Miasta spotkali się w dniu dzisiejszym w Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale. Burmistrz w imieniu Samorządu Rychwała podziękował ustępującym sołtysom za zaangażowanie oraz współpracę na rzecz Mieszkańców Gminy Rychwał w trakcie minionej kadencji 2015-2019. Podkreślił ich znaczącą rolę w życiu społecznym oraz nieocenioną pomoc przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. Zostały wręczone również grawertony dla Sołtysów, którzy najdłużej pełnili swoje funkcje, za dotychczasową współpracę z Samorządem Rychwała oraz zaangażowanie w wypełnianie swoich obowiązków na rzecz społeczności lokalnej. Nowo wybrani sołtysi otrzymali listy gratulacyjne z okazji powierzenia im funkcji Sołtysa w kadencji 2019-2024 z życzeniami uzasadnionej dumy z pełnienia tej bardzo ważnej funkcji, skutecznej i owocnej działalności, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywanej pracy. Otrzymali również insygnia władzy sołeckiej tj. „tablice sołtysa”.