Zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

na warsztaty dot. korzystania ze środowiska, więcej informacji na stronie www: https://www.umww.pl/szkolenie-w-zakresie-korzystania-ze-srodowiska

umww1