Wyrównywanie szans i zmniejszanie barier transportowych, a tym samym niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, a szczególnie dzieciom i młodzieży jest kolejnym działaniem podejmowanym przez Samorząd Rychwała na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Dzięki realizacji programu pt.”Program wyrównywania różnic między regionami III” uzyskano ze środków PFRON dofinansowanie na zakup 9-cio osobowego busa, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych tym również osób będących na wózkach inwalidzkich. Wartość projektu to około 140 tys. zł, natomiast wartość dofinansowania to 80 tys. zł. Z nowo zakupionego pojazdu będą korzystać przede wszystkim dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach edukacyjnych oraz innych dających im wsparcie w prawidłowym rozwoju. Nauczanie indywidualne, choć bardzo potrzebne, zapewne nie jest wystarczające, tylko placówka szkolna posiada doskonałą bazą do prowadzenia zajęć nie tylko edukacyjnych ale również kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych jak i również rehabilitacyjnych.
 
Auto_1