Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Rychwała z dnia 6 grudnia 2018 roku ustala się 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy. Dzień pracy urzędu został wyznaczony na sobotę 15 grudnia 2018 roku.


Treść zarządzenia w załączeniu: