W dniu dzisiejszym podczas uroczystego spotkania w remizie OSP w Rychwale, Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara przekazał sprzęt ratowniczy dla wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rychwał, zakupiony w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Zadanie pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rychwał w sprzęt ratowniczy" zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB - Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem i polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego weszły: 1 zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera , 3 defibrylatory, 4 pilarki spalinowe, 4 agregaty prądotwórcze, 2 detektory napięcia, 2 detektory wielogazowe, 10 latarek akumulatorowych, 5 noży do pasów bezpieczeństwa oraz parawan do osłonięcia miejsca wypadku wyniosła 58 495 zł z czego dofinansowanie to aż 57 910,05 zł - 99%.
Nowoczesny sprzęt umożliwi strażakom sprawne udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, bez wątpienia przyczyni się też do zwiększenia skuteczności strażaków ochotników oraz poszerzy możliwość działania jednostek OSP.

fundusz sprawiedliwości_1

Przejdż do galerii>>