W dniu 7 października br. na Rynku Miejskim w Rychwale odbył się Uroczysty apel z okazji 100- lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Mieszkańcy Rychwała oddali hołd walczącym o Niepodległą Polskę. Na rynku stanął obelisk upamiętniający bohaterów, którzy poświęcili swoje życie w imię wolnej Ojczyzny.
Uroczystości upamiętniające setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej w Rychwale. Po nabożeństwie mieszkańcy miasta i gminy oraz licznie przybyli goście przeszli na Plac Wolności, gdzie odbył się uroczysty apel z udziałem Kompanii Honorowej 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza, Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej oraz klasy mundurowej z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.
Uroczystego odsłonięcia obelisku dokonali Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale Roman Drewniacki, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Maciej Sytek oraz Prezes Zarządu Związku OSP RP oddział gminny w Rychwale Andrzej Cholewicki. Następnie poświęcenia dokonał Ks. Marek Molewski.
Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie Aktu ufundowania nadającego repliki hełmów kawaleryjskich wz.15 ADRIAN dla Szwadronu Kawalerii, które zostały przekazane na ręce Dowódcy Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej Pana Macieja Chojanckiego.
Po odczytaniu apelu poległych, salwie honorowej, której uwieńczeniem było odegranie „Hasła Wojska Polskiego” nastąpiło złożenie kwiatów przez delegacje władz i instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji.
Uroczystość była również doskonałą okazją do nadania wyróżnień w uznaniu za zasługi dla Gminy i Miasta Rychwał . Kapituła nadała odznakę „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał”: Panu Zygmuntowi Jezierskimu oraz Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Byłych Więźniów Politycznych w Rychwale za kreowanie postawy patriotycznej Małej Ojczyzny, za zasługi na rzecz środowisk kombatanckich, pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski oraz wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej Gminy i Miasta Rychwał.
Pamiątkowy obelisk, jest wyrazem naszej pamięci o trudnej historii i osobach zasłużonych dla sprawy niepodległości będzie przypominać, że powrót Polski na mapy świata został okupiony wieloma walkami i ofiarnością wielu naszych rodaków. Dzisiaj cieszymy się życiem w wolnym kraju, dlatego nie możemy zapomnieć o tych, dzięki którym jest to możliwe.