logo_1

W związku z wdrażaniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 5 października br. o godz. 18.00 w remizie OSP w Rychwale, ul. Tuliszkowska 3 odbędzie się spotkanie, podczas którego pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przybliżą jego założenia oraz procedurę składania wniosków.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił program priorytetowy Czyste Powietrze.
Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie/uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Pomoc udzielana w formie dotacji, pożyczki lub dotacji z pożyczką.
Jeszcze we wrześniu ruszy nabór wniosków na:
Modernizację źródła ciepła na paliwa stałe (węgiel, biomasę) nie spełniające wymagań programu na źródło ciepła spełniające wymagania programu:
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły olejowe
- Kotły gazowe kondensacyjne
- Węzły cieplne
- Systemy ogrzewania elektrycznego
- Pompy ciepła powietrzne
- Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody.
Jako element dodatkowy:
- Docieplenie ścian zewnętrznych
- Wymiana okien i drzwi zewnętrznych
- Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
- Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- Kolektory słoneczne
- Mikroinstalacje fotowoltaiczne
Na jakich warunkach:
Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.
Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.
Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł.
Dla pożyczki oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych
ale nie mniej niż 2% rocznie. Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 15 lat.
Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Dostęp do wszystkich dokumentów programowych, w tym formularza wniosku, będzie możliwy od dnia ogłoszenia naboru. Prosimy o śledzenie strony internetowej Funduszu:
http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/