Trwają prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków,

które są niezbędne do zrealizowania projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.

Informacja w formacie pdf