Kolejne inwestycje oddane do użytku

30 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku dwóch inwestycji wykonanych w ramach projektu „Poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał” objętego PROW 2014-2020. Pierwsza pn. „Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Jaroszewicach Rychwalskich” oraz druga pn. „Budowa studni awaryjnej głębinowej na terenie SUW”. Na zaproszenie Burmistrza Rychwała Stefana Dziamary w uroczystości udział wzięli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Koniński Stanisław Bielik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale Roman Drewniacki, radni, wykonawcy, inspektorzy budowlani, oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Wykonawcą przebudowy SUW była firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. Studnię natomiast wykonała firma „GRUBERSKI” Zakład Wiertniczy MARZENA GRUBERSKA z Woli Podłężnej. Realizacja tych inwestycje to koszt 2 987 820,00 zł z czego dofinansowanie to 1 590 718 zł . W ramach przebudowy SUW został wyremontowany i ocieplony budynek stacji, zostały wymienione urządzenia technologiczne do uzdatniania wody a także powstały dwa zbiorniki na wodę uzdatnioną.

Kolejne inwestycje oddane do użytku_3