Jubileusz OSP Grochowy

Kolejna Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, tym razem z Grochów, świętowała wspaniały Jubileusz 100-lecia istnienia. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków w Kościele pw. Św. Doroty w Grochowach. Oficjalna część, natomiast odbyła się na placu przy kościele.
Obchody stały się okazją do przypomnienia bogatej historii jednostki oraz nagrodzenia najbardziej zasłużonych druhów.
Najwyższe odznaczenie strażackie - Złoty Znak Związku OSP przyznane przez Zarząd Główny, otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowach. Ceremonia odznaczenia jednostki odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie 4 maja 2018 roku podczas obchodów krajowych Dnia Strażaka. Dekoracji sztandaru Złotym Znakiem Związku dokonał Prezes Zarządu Głównego druh Waldemar Pawlak. Jednostka w Grochowach otrzymała również tytuł Zasłużony dla województwa Wielkopolskiego.
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP docenił również szczególne zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP, Prezesa Jednostki w Grochowach Mieczysława Durkiewicza, nadając mu medal honorowy imienia Bolesława Chomicza.
Podczas uroczystości wręczono także nadało srebrne i brązowe medale przyznane przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Wielkopolskiego. Srebrnym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony został druh: Jerzy Ratajczyk. Brązowym medal otrzymali: Janusz Durkiewicz, Jan Sztuka, Michał Cholewicki oraz Dariusz Pietrzak. Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego w Rychwale za właściwą współpracę, Złotą Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej odznaczyło: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grochowach Romana Izydorczyka oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białej Panieńskiej Piotra Cala.
Dyplomami uznania przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP druha Waldemara Pawlaka wyróżnieni zostali druhowie: Kazimierz Borowiak, Władysław Dolata, Jerzy Ratajczak, Stanisław Durkiewicz, Zdzisław Woźniak, Ryszard Macudziński, Jan Sztuka, Krzysztof Olejniczak, Sławomir Pawlik, Mieczysław Andrzejewski, Ryszard Majkowski, Robert Stencel.
Z okazji 100-lecia wręczono także medale„Zasłużony Dla Powiatu Konińskiego” odznaczono nimi: Zygmunta Błaszczyka, Andrzeja Dominiaka, Dariusa Pietrzaka, Grzegorza Szczepaniaka, Kazimierza Janiszewskiego, Wojciecha Kubiaka, Henryk Tołoczko i Ryszarda Cegielskiego.
W uznaniu za zasługi dla Gminy i Miasta Rychwał Kapituła Odznaki Honorowej nadała odznakę „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał”: Krzysztofowi Grabowskiemu Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Księdzu Radosławowi Cyrułowskiemu, Grzegorzowi Durkiewiczowi, Januszowi Durkiewiczowi, Mieczysławowi Durkiewiczowi, Ryszardowi Janowskiemu oraz Stanisławowi Łaźnemu.
Obchody zakończyły koncerty zespółow. Wystąpiła orkiestra OSP w Królikowie oraz zespół Freaky Boys. Gwiazdą wieczoru był Don Vasyl Junior i Cygańskie Gwiazdy.

Jubileusz OSP Grochowy_9