Sesja Absolutoryjna

 

23 maja 2018 r. w sali narad w Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale odbyła się sesja Rady Miejskiej w Rychwale, podczas której podjęto szereg ważnych dla naszej gminy uchwał. Najważniejszą z nich była uchwała o udzieleniu Burmistrzowi Rychwała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Członkowie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rychwale nie mieli żadnych wątpliwości co do prawidłowego gospodarowania gminnymi środkami finansowymi i tym samym o pracy burmistrza wydając pozytywną opinię. Rychwalscy Radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium. Burmistrz Stefan Dziamara podkreślił, iż udzielone absolutorium to zwieńczenie nie tylko jego pracy, ale również sukces wszystkich radnych, pracowników jednostek organizacyjnych, a także pracowników urzędu.

Jednogłośne Absolutorium_4